Ranking YouTube

Najbardziej kompletny spis kanałów Youtube w Polsce.

Na stronie vlogi.info znajdziesz zawierający prawie 50000 pozycji ranking polskich kanałów na youtube. Znajdziesz również spisy tematyczne kanałów oraz zestawienie kanałów ukraińskich i szwedzkich.

Instytut Filologii Polskiej UAM

Instytut Filologii Polskiej UAM


Instytut Filologii Polskiej UAM

Dane z symbolem "*" są opracowane przez vlogi.info i nie pochodzą z serwisu YouTube.

Instytut Filologii Polskiej UAM

Statystyki kanału Instytut Filologii Polskiej UAM

  • ilość subskrypcji: 1060
  • ilość opublikowanych filmów: 59
  • ilość wyświetleń: 84731

    Opis kanału:

    Instytut Filologii Polskiej jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną, a w jego skład wchodzi 17 zakładów, 7 pracowni i 1 laboratorium, których nazwy wskazują na zakres i przedmiot badań dotyczących polskiego piśmiennictwa, języka i kultury. Badania prowadzone w IFP przekraczają ramy ścisłej filologii i mieszczą się w kręgu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Tematy badań prowadzonych obecnie w IFP obejmują liczne zagadnienia szczegółowe wynikające ze specjalności naukowych reprezentowanych przez samodzielnych pracowników nauki i z zainteresowań młodszych badaczy. Efekty tych dociekań upowszechniają publikacje książkowe i liczne artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach, a odzwierciedla – praca dydaktyczna. W Instytucie jest zatrudnionych 32 profesorów, 75 doktorów habilitowanych i 28 doktorów.

    zródło - kanał Instytut Filologii Polskiej UAM w serwisie YouTube